De Leonardusschool … een open en warme leerschool

In onze school kunnen kinderen in een veilige omgeving de talenten van het hoofd, het hart en de handen ontdekken en ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met de interesses en de kwaliteiten van elk kind en hebben we aandacht voor maatschappelijke evoluties.

We ijveren voor een alerte en warme nabijheid bij de kinderen. Hierbij streven we naar opvoeden met hartelijkheid. Dat wil zeggen dat we van harte les geven met een hart voor wat kinderen raakt.
We nodigen kinderen van jongs af aan uit om mee hun school te maken.
We streven naar een goede, vlotte communicatie met de ouders waarbij we hen zo dicht mogelijk willen betrekken bij de klaspraktijk.

De Leonardusschool… een zorgzame school

In onze school zijn alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras, van harte welkom! Iedereen moet zich veilig voelen, open bloeien en zichzelf ontplooien volgens de eigen mogelijkheden. We zoeken voortdurend naar vormen van differentiatie en aangepaste leerhulp en begeleiding.

We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen zich aanvaard voelen en weten dat ze gerespecteerd worden zoals ze zijn. 

De Leonardusschool… een school met een breed aanbod

In onze school streven we naar zowel een hoog leerpeil als naar een brede vorming.
We bieden onze kinderen ook verschillende activiteiten aan die inspelen op de totale lichamelijke en sociale ontwikkeling.
Zowel binnen als buiten de schooluren is er aandacht voor de sportieve ontwikkeling van kinderen met aandacht voor fairplay en begrip en waardering voor ieders mogelijkheden.
We helpen kinderen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Zo streeft onze school naar omstandigheden waarin leerlingen goed en prettig kunnen samenwerken, waar ze elkaar maar ook elkaars verschillen waarderen en respecteren.
We engageren ons om oog te hebben voor het muzisch talent bij kinderen en helpen dit verder te ontwikkelen zowel op vlak van drama als van beeld, muziek, bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik.

De Leonardusschool… een christelijke school

In onze school willen we zorgen voor een eigentijdse geloofsopvoeding. We willen bij voorkeur in een nieuwe taal de goede boodschap doorvertellen.
Vanuit onze evangelische en christelijke inspiratie pakken we de uitdaging aan om kinderen te laten opkomen voor een eerlijke en solidaire wereld.