Wat staat er op het programma dit schooljaar?

September Kalender
29 oktober Vlaaienslag
22 november Boekenbeurs
24 februari Pannenkoekenbak Carnaval
27 maart Garageverkoop
April Kinderfuif
12 juni Ontbijt